Standardregelsæt for selskabs arrangementer

Dette regelsæt er ment som en hjælp for Dem, når De skal bestille plads til et festarrangement.

Regelsættet er udtryk for en branchekutyme og finder anvendelse ved reservation af selskabsarrangementer i det omfang, der ikke er truffet anden særskilt aftale herom mellem parterne. Branchens kutyme stemmer overens med internationale regler og er lagt til grund ved afgørelser truffet af såvel ankenævn som domstol.

Selskabsarrangementer

§1
Den skriftelige bekræftelse bør indeholde nøje angivelse af den aftalte menu og øvrige ydelser, dato og tidspunkt for arrangementets afholdelse, den samlede pris herfor samt størrelsen af reservationsgebyr og depositum.

Afbestilling

§2
Afbestilling af et selskabsarrnamgenet på:

  • Over 12 personer kan rettidigt ske skriftligt inden 4 uger før arrangementets afholdelse
  • Under 12 personer kan rettidigt ske skrifteligt inden 2 uger før arrangementets afholdelse

§3
Ved afbestilling af hele selskabsarrangementer eller ved reduktion på mere end 10% i antallet af bestilte kuiverter:

  • Inden for 6 døgn før arrangementets afholdelse, kan hotellet eller restauranten kræve en godtgørelse, der svarer til 50% af prisen for de bestilte kuverter eller ved reduktion 50% af prisen for antallet af afbestilte kuverter udover 10%. Desuden kan hotellet eller restauranten kræve at blive holdt skadeløs for udgifter til særligt aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles f. eks. musik.
  • Senere end 6 døgn før arrangementets afholdelse kan hotellet eller restauranten kræve en godtgørelse, der svarer til 75% af prisen for de bestilte kuverter eller ved reduktion 75% af prisen for samtlige afbestilte kukverter. Desuden kan hotellet eller resteuranten kræve at blive holdt skadeløs for udgifter til særligt aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles f. eks. musik.

§4
Ved manglende fremmøde (no show) betales fuld pris for hele arrangmenetet.

Reservationsgebyr & depositum

§14
Senest ved modtagelsen af den skriftlige bekræftelse på reservationen erlægges er reservationsgebyr efter nærmere aftale. Dette fratrækkes den endelige afregning, men refunderes ikke ved evt. afbestilling. For særlige ydelser kan hoteller dog fordre fuld betaling straks ved forevist regning.

Depositum fratrækkes den endelige afregning og tilbagebetales ved rettidig afbestilling.

Force majeure

§16
Strejke, lockout, ildløs, begrænsninger i leverancer eller ekstraordinærer forhold og foranstaltningen, der ligger uden for parterner kontrol (force majeure), berettiger til afbestilling eller aflysning uden erstatningspligt.

§18
Såfremt gæsten eller virksomheden ønsker henholdsvis at reklamere over arrangementet eller rejls krav om godtgørelse, skal meddelse herom tilgå modparten straks og senest 1 måned efter at arrangementet er eller skulle have været afholdt.